Kompanija „Montena Invest“ se bavi nekretninama koje su u vlasništvu kompanije Neimar International Group i njenim povezanim kompanijama.

Osnovna poslovna orijentacija ovog sektora je izdavanje, prodaja i razmena nekretnina, a aktivnosti obuhvataju i investicije u oblasti nekretnina kao i poslova investicionog i tekućeg održavanja.

Spisak nekretnina u posedu

Kompleks hotela „AS“

Hotel AS

Adresa: Budva, Perazića Do

Površina: 90400m2

Administrativna zgrada sa apartmanima

Administrativna zgrada sa apartmanima

Adresa: Moskva, В. Ordinka 54

Površina: 3000m2

Poslovni objekat

Poslovni objekat

Adresa: Jekaterinburg, Soboleva 19

Površina: 1671,90m2

Poslovni objekat

Poslovni objekat

Adresa: Moskva, Debernevskaja naberežnaja 11

Površina: 564,10m2

Poslovni centar

Poslovni objekat

Adresa: Beograd, Niška 44

Površina: 450m2

Baza

Adresa: Ufa, Timaševskaја 34

Površina: 4475,40m2