Osnovna delatnost је izvođenje investicionih radova i to:

  • Izrada ekspertiza i studija investicionih programa, idejnih, glavnih i detaljnih projekata i druge investicione dokumentacije za objekte visokogradnje i hidrotehničke radove,
  • Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih radova i radova unutrašnjeg uređenja, dekoracije i opremanja,
  • Izvođenje instalacionih i montažnih radova,
  • Izgradnja kompletnih objekata i tehnoloških linija,
  • Pružanje stručne pomoći u toku izgradnje - nadzor,
  • Održavanje i remont izgrađenih objekata,
  • Obuka radnika u izgradnji objekata u skladu sa novim tehnologijama,
  • Spoljnotrgovinski promet opreme, gotovih proizvoda, sirovina i reprodukcionih materijala obavlja se preko filijala i predstavništava u inostranstvu.