Objekti u RF koji su izvođeni u toku poslednjih 20 godina, računajući i objekte koji se izvode u ovom trenutku:

Hoteli

 • Hotelski kompleks "Ahun" u Sočiju 4000 m2
 • Hotel "Zodčij" u Nižnevartovsku, 2700 m2
 • Hotel "Viktorija" u Čeljabinsku, 6500 m2

Rezidencijalni objekti

 • Privatni objekti u Čeljabinsku, Kazanju, Moskvi i Moskovskoj oblasti, 40000 m2
 • Stambena zgrada povišene komfortnosti u Moskvi, Staromonetnij put 18, 11000 m2
 • Stambena zgrada povišene komfornosti u Moskvi, Višnjakovsij put. 10, 2500 m2
 • Rekonstrukcija stambene zgrade u Moskvi, Petrovskij bul. 19, 3200 m2
 • Vile u Moskovskoj oblasti 3500 m2
 • Izgradnja rezidencijalnog kompleksa sa podzemnim parkingom "Аurоra" u Ekatarinburgu, 105700 m2
 • Rezidencija Ovlašćenog Predstavnika Predsednika RF u Uralskom Federalnom okrugu u Ekaterinburgu – Glavni projektant i izvođać, 17000 m2

Višenamenski objekti

 • Administrativna zgrada sa apartmanima u Moskvi, В. Ordinka ul. 54, 3000 m2
 • Multifunkcionalni kompleks porodičnog tipa, Ufa, Baškortostan, 152000 m2
 • Višenamenski centar sa podzemnim i nadzemnim parkingom u Tjumenu, 38000 m2
 • Međunarodni kongresni centar "МКС" sa podzemnim i nadzemnim parkingom u Rostovu na Donu, 48860 m2
 • Tržni centar u Moskvi – projektni radovi, 7000 m2
 • Hipermarket “Leroy Merlin”, Ufa, 45000 m2

Sportsko edukativni objekti

 • Izgradnja (rekonstrukcija-obnova) Centralnog stadiona u Ekaterinburgu, 17800 m2
 • Rekreacioni centar "Neftjanik" u Tjumenu, 18000 m2
 • Centar za Inovacije i Tehnologije u Tomsku, 14000 m2
 • Akvaраrk u Rostovu na Donu, 30000 m2
 • Ruski Državni Trgovinsko-Ekonomski univerzitet MERT RF, Moskva – razvojna koncepcija, predprojektni radovi, 35000 m2
 • Sveruska akademija za spoljnu trgovinu MERT RF u Moskvi – razvojna koncepcija, predprojektni radovi,
  18000 m2
 • Sveruska akademija za spoljnu trgovinu MERT RF u Moskvi, 2500 m2
 • Sportski kompleks АООТ "Čeljabenergo" u Čeljabinsku, 3500 m2
 • Sporski i rekreativni kompleks "JUUrGU" u Čeljabinsku, 14000 m2

Infrastrukturni objekti

 • Upravna zgrada Južno-Uralske železnice u Čeljabinsku, 21000 m2
 • Aerodromska zgrada u Čeljabinsku, 7000 m2
 • Aerodromska zgrada u Surgutu, 11500 m2
 • Zgrada Železničke stanice u Čeljabinsku (Južno-Uralska železnica), 22000 m2
 • Izgradnja postrojenja za рrеradu otpadnih voda u Gusevu, Kalinigradski region obim, 10000 m3/dan
 • GU "RUKS" GU Republike Baškortostan zа građevinarstvo, arhitekturu i transport – rekonstrukcija železničke stanice u Ufi, 35000 m2
 • Otvoreno društvo RŽD – železnička stanica u Kaliningradu – Rekonstrukcija južne železničke stanice, 12000 m2

Kulturne ustanove

 • Novosibirski Državni Akademski Теаtаr Ореrе i Baleta(NGATOiB) – projektni radovi ро rekonstrukciji Objekata i zameni tehnološke орrеmе, 36000 m2

Zdravstvene ustanove

 • Rekonstrukcija poliklinike Administracije Predsednika RF, 1300 m2
 • Operaciono-Reanimacioni kompleks Kalužske oblasne bolnice – projektni i građevinski radovi, 26600 m2
 • Naučno Istraživački Institut (NII) transplanlologije i veštačkih organa Ministarstva zdravlja RF – projektni radovi, 57500 m2

Poslovni objekti

 • Administrativna zgrada "Menatep" u Moskvi, 4000 m2
 • Banka "Menatep" u Moskvi, 6000 m2
 • Banka "Čeljabinvest" u Čeljabinsku, 6000 m2
 • Centralni depozitarij u Kazanju, Republika Tatarstan, 2100 m2
 • Biznis-Centar u Surgutu, 4000 m2
 • Rekonstrukcija i dogradnja LDC MVES RF u Moskvi, 2650 m2
 • Filijala "Autobanke" u Čeljabinsku, 2500 m2
 • Biznis-Centar MGTS u Moskvi, Petrovskij bul. 12, 15200 m2
 • Rekonstrukcija Administrativnog objekta u Moskvi, Radiščevskaja ul. 17/2, 2500 m2
 • Zgrada filijale "ОАО ZapSibKomBank" u Salehardu, 1500 m2